author Sambucus, J
main title De emblemata van Joannes Sambucus uitgegeven door de Officina Plantiniana
sub title Reproductie van de Latijnse editie van 1564 en van de tekst van de Nederlandse vertaling van 1566 en van de Franse vertaling van 1567
short title Sambucus, Emblemata
editor Voet, L.
editor Persoons, G.
in De gulden passer, Date: 1980-1982; Volume: 58-60
description Facs. ed.; Special issue of journal.


References to this book in the EPU editions, grouped by book: