author Porteman, Karel
main title 'D'een klapt, t'geen d'ander heelde.' Kijken en lezen in en rond Den gulden winckel(1613).
short title Porteman, D’een klapt
in Visies op Vondel, Date: 1979; pp: 26-59


References to this book in the EPU editions, grouped by book: