author Meulen, P. van der
main title P.N. van Eyck en 'een prentje van Jan Luiken'
short title Van der Meulen, P.N. van Eyk en een prentje van Jan Luiken
in Levende talen, 1959/204/572-577


References to this book in the EPU editions, grouped by book: