author Meertens, P.J.
main title De Groot en Heinsius en hun Zeeuwse vrienden
short title Meertens, De Groot en Heinsius
in Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen, Zeeuws Genootschap, Archeif, Date: 1949-1950; pp: 53-99