author Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen
main title Het archief, vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen
short title Zeeuws Genootschap, Archeif
date 1949-1950
place Middelburg