author Luijten, Hans
main title 'Belachelijcke dingen ende nochtans niet sonder wijsheyt.' De prenten in Jacob Cats' Sinne- en minnebeelden
short title Luijten, Belachelijcke dingen
in De boekenwereld, Date: 1992; pp: 202-214


References to this book in the EPU editions, grouped by book: