author Kuiper, E.J.
main title De Hollandse 'Schoolordre' van 1625. Een studie over het onderwijs op de Latijnse scholen in Nederland in de 17de en 18de eeuw
short title Kuiper, Hollandse Schoolordre
place Groningen
date 1958


References to this book in the EPU editions, grouped by book: