author Janssen, A.
main title De leermeester der zeden, vertoont in Horatius zinnebeelden
short title Janssen, Leermeester der zeden
edition Zesde druk
place Amsterdam
date 1781
place Amsterdam
date s.a. ca. 1730


References to this book in the EPU editions, grouped by book: