author Kloek, J.J.
main title Burgerdeugd of burgermansdeugd?
sub title Het beeld van Jacob Cats als nationaal zedenmeester
short title Kloek, Burgerdeugd of burgermansdeugd?
in Aerts, Remieg, Aerts en Te Velde, De stijl van de burger, 100-122
website http://www.dbnl.org/tekst/kloe003burg01/