author Aerts, Remieg
main title De stijl van de burger
sub title Over Nederlandse burgerlijke cultuur vanaf de middeleeuwen
short title Aerts en Te Velde, De stijl van de burger
publisher Kok Agora
place Kampen
date 1998
note Is Nederland na de jaren zestig nog een burgerlijk land? Is het ooit een burgerlijk land geweest? En wat betekent het woord burger eigenlijk allemaal? Want dat het meer dan één betekenis heeft, is duidelijk en blijkt bijv. ook hieruit dat het Franse woord voor burger zowel 'bourgeois' als 'citoyen' kan zijn. Een tiental cultuurhistorici rond de universiteit van Groningen bespreekt hier vele aspecten van 'de burger' door de eeuwen heen. De resultaten zijn niet zelden verrassend (mede omdat de term 'burger' zovele verschillende betekenissen heeft). De artikelen over Jacob Cats, Louis Couperus en over de burgerlijke aspecten van het Nederlandse socialisme zijn misschien het interessantst, maar ook de andere zijn het zorgvuldig lezen zeker waard; men late zich niet afschrikken door de honderden voetnoten. De hier en daar opduikende roep op nieuwe 'burgerzin' en de betrekkelijk weinige studies in Nederland over dit onderwerp als geheel maken het verschijnen van dit boek in deze tijd extra welkom. Verzorgde uitgave met donkerrood omslag en een afbeelding van 'De linnenkast' van Pieter de Hoogh.