author Huygen, Pieter
main title Beginselen van Gods koninkryk in den mensch uitgedrukt in zinnebeelden
short title Huygen, Beginselen
place Amsterdam
publisher Wed. Pieter Arentsz.
date 1689
contents


References to this book in the EPU editions, grouped by book: