author Hazelzet, K.
main title De huwelijksfuik
short title Hazelzet, Huwelijksfuik
in Jaarverslagen Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Date: 1985-1990; Volume: 128-132; pp: 56-71


References to this book in the EPU editions, grouped by book: