author Hart, M. 't
main title Ratten. Over het gedrag, de leefwijze en het leervermogen van de rat; over de rattenbestrijding en de rattenkoning [...]
short title Hart, Ratten
place Amsterdam
date 1977


References to this book in the EPU editions, grouped by book: