author Haks, D.
main title Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw
sub title Processtukken en moralisten over aspecten van het laat 17de- en 18de-eeuwse gezinsleven
short title Haks, Huwelijk en gezin
edition Tweede druk
place Utrecht
date 1985


References to this book in the EPU editions, grouped by book: