author Breugelmans, Ronald
main title De eerste publicaties van Jacob Cats (1593-1598)
short title Breugelmans, Eerste publicaties van Jacob Cats
in Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, Date: 1977; pp: 212-219


References to this book in the EPU editions, grouped by book: