author Bax, D.
main title Beschrijving en poging tot verklaring van het Tuin der onkuisheiddrieluik vanJeroen Bosch
sub title Gevolgd door kritiek op Fraenger
short title Bax, Beschrijving
place Amsterdam
date 1956


References to this book in the EPU editions, grouped by book: