Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Sternit iter deo [33]


v161533pict

Back to top ↑
STERNIT ITER DEO.translationtranslation
Chrysost.
Amor via Dei ad homines est, & via hominis ad
Deum.translationtranslation

Prou. 3
Viæ eius viæ pulchræ, & omnes semitæ eius pacificæ.translationtranslation[Bible, Proverbs 3:17]

August.I. Cor. 12
Viæ multæ in multis præceptis ad vnam colligun-
tur, & vna dicuntur, quia via nostra charitas est. vi-
deamus si charitas est via, audiamus Apostolum. Et
adhuc excellentiorem vobis viam demonstro. Quam
dicis ô Apostole, excellentiorem viam? Quam dico,
audi: Si linguis hominum loquar & Angelorum; cha-
ritatem non habeam, &c.translationtranslation[Augustinus, Enarrrationes, l1/l2/plv/plp. 141/7/37/1837]
[Bible, 1 Corinthians 12:31]
[Bible, 1 Corinthians 13:1]

Prosper.
Charitas verè via est quæ ducit per se ambulantes
ad patriam; quia sicut sine via peruenit nullus quò
tendit, ita sine charitate quæ dicta est via, non ambu-
lare possunt homines, sed errare.translationtranslation[Julianus, De vita contempativa, bk/ch/plv/plp/plcb-plce. 3/13/59/493/C-D]

Amor allana el camino
De la corte çelestial,
Y aunque estrecha, es senda real. translation

Welck is den wech tot Godt den Heer?
Hoe canmen doch tot hem gheraeken?
Welck is Godts wech tot ons hier neer,
Dat wy by hem ons woningh maecken?
De liefde is den wech alleen,
De wijsheyt, waerheyt en het leuen,
De liefde Godts ons in ’t ghemeen
Bereyt den wech dat wy niet sneuen.

Voicy la sente tant chantée,
Par laquelle marchoyent les Dieux,
c’Est vrayement la voye lactée,
Par laquelle on s’esleue aux cieux.
Aimez seulement, & nostre ame
Pourra monter iusques à Christ;
Aimez seulement, & luy mesme
Descendra dedans vostre esprit. translationBack to top ↑

Translations

Ze plaveit de weg naar God.
Love paves the path for God
De liefde is de weg van God naar de mensen en de weg van de mens naar God.
Love is God's road to man, and man's road to God.
Haar wegen zijn lieflijke wegen, al haar paden zijn vrede.
Love's ways are lovely ways, and its paths bring peace.
Vele wegen in vele geboden worden in één weg verzameld en één genoemd, omdat onze weg de liefde is. We moeten erop toezien of de liefde de weg is en naar de apostel luisteren: En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert. Welke weg die nog verder omhoog voert bedoelt u, apostel? Ik bedoel deze, luister: Al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet enz.
Many ways following many rules are combined into one, and are called one, because our way is love. Let us see if love is indeed the way, let us hear what the Apostle says: "And I will show you an even more outstanding way". What do you mean, Apostle, by "more outstanding way"? Hear which one I mean: "If I speak in the tongues of humans and of angels, and I have no love" etc.
De liefde is waarlijk de weg die degenen die daarover wandelen naar hun vaderland leidt. Want zoals zonder weg niemand zijn reisdoel bereikt, zo kunnen mensen zonder de liefde die de weg wordt genoemd niet wandelen, maar slechts ronddwalen.
Love truly is the way that leads those walking over it to the fatherland. Because just as no one reaches his destination without a way, so no one without love which is called the way can possibly walk there but necessarily goes astray.
De Liefde effent de weg naar het paleis van de hemel en al is hij smal, het is een koninklijk pad.
Ziehier de weg die zovaak bezongen is en waarlangs de Goden gaan. Het is werkelijk de melkweg waarlangs men zich tot naar de hemel verheft. U hoeft slechts lief te hebben en onze ziel zal tot Christus kunnen opstijgen. U hoeft slechts lief te hebben en Hijzelf zal in onze harten neerdalen.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: