Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Educ de custodia animam meam ad confitendum nomini tuo! [40]


su1724040pict

Back to top ↑
XL.
Ps. CXLII. 8.
Voer myne ziel uit de gevangkenisse om uwen naem
te loven.

DAer is eindlyk myn Beminden!
Help me uit dit gevangenhuis,
Dees nare kluis!
Ik kan door niemant, dan door U, verlossing vinden.
'k Zag door al deze openingen;
Maer geene opening voor my.
Och, maek my vry!
Zoo zal ik uwen lof met ruimer adem zingen.
Vryheit is het, o myn waerde,
Daer myn bange ziel naer haekt,
Terwyl zy waekt,
En, buiten U, geen heul kan hopen op deze aerde.
Haest u met het slot t'ontsluiten
Dezer kooie. O Toeverlaet,
In droeven staet!
Of bied my onderstant hier in, doch liever, buiten.
Gy alleen wilt my bewaren.
'k Wachte alleen, van alles schuw,
Myn hulp van U.
Geen boeien zullen my in eeuwigheit bezwaren.Psal. 141.
Educ de custodia animam meam ad confitendum
nomini tuo!

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.