Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Adjuro vos [31]


su1724031pict

Back to top ↑
XXXI.
Hoogl. V. 8.
Ik bezwere u, gy dochters van Jeruzalem, indien gy
mynen Liefsten vindt: wat zult gy hem aen-
zeggen? dat ik krank ben van liefde.

GY dochters van Jeruzalem,
Geeft aendacht aen myn teedre stem!
'k Bezwere u, zoo gy vindt,
Dien myne ziel bemint,
Dat gy hem aenzegt, hoe ik quyn'
Van ongeveinsde liefde-pyn.
Geen smart kan deze smart
Opwegen; want myn hart
Bezwykt van weedom, zoo Hy niet,
En spoedigh, eindig' myn verdriet.
Hy is alleen het licht
Van myn verlieft gezicht.
Hy kan alleen myn' heeten gloet
Verkoelen. Och, myn sap en bloet
Verdroogt, zoo 't langer duur?
Wat hitte is als dit vuur!
Gy dochters van Jeruzalem,
'k Bezwere u nogmaels, vindt gy hem,
Maekt dat hy kome. ik sterf,
Zoo ik hem langer derf.Cantic. 5.
Adjuro vos, filiæ Hierusalem, si inveneritis
dilectum meum, ut nuncietis ei, quia amore
langueo
.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: