Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Surgam et circuibo civitatem [26]


su1724026pict

Back to top ↑
XXVI.
Hoogl. III. 2.
Ik zal nu opstaen, en in de stadt omgaen, in de wyken
en in de straten; 'k zal hem zoeken, dien myne ziel
lief heeft: ik zocht hem, maer ik vondt hem niet.

JA, sta vry op, en zoek uw Lief op straet,
By donkren nacht, door wyken en door stegen,
Met eene toorts, verslagen en verlegen,
Terwyl hy by u staet.
Gy vindt hem niet. Geen wonder, uw gezicht
Ziet van Hem af, en dwaelt langs valsche sporen.
Ei, luister maer (de stilte geeft u ooren)
Hy volgt u achter 't licht.
Ik pryze uw' lust; maer wensche u meer bedacht,
En losser van u zelve en uwe zinnen,
Die uwe min benevelen in 't minnen.
Gy kiest voor 't licht den nacht.
't Licht schynt voor die 't gezicht der ziele ontsluit.
Doe dit, en zoek: gy zult uw' lief niet missen.
Hy zelf verstrooit de dikste duisternissen,
En wenscht u zyne bruit.Cantic. 3.
Surgam et circuibo civitatem; per vicos et plateas quæram quem diligit anima mea: quæsivi illum et non inveni.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: