anonymous, Nieuwen ieucht spieghel (1617)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Tot de beschimpers.


Back to top ↑
Tot de beschimpers.
GHy boos gheslacht,, altijt veracht,, ghy anders wercken,, siet
Maer'tu onsacht,, alsmen't betracht,, kan gantsch verstercken,, niet
Haet ende nijt,, baert ghy altijt,, vvie kan u lijden,, hier?
Sonder respijt,, maectmen u quijt,, aen allen sijden,, schier:
Ic weet ghy sult,, met onrechts schult,, dit werc bespotten,, fijn
Ic heb ghedult,, ghy sult ghehult,, met schamp're Sotten,, zijn:
Alst komt te pas,, in u selfs plas,, sult noch versmooren,, hoort
Ghy quaet ghebras,, draecht met Mydas,, oock Ezels Ooren,, voort.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.