Justus de Harduwijn, Goddelycke wenschen (1629)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →


Back to top ↑
Consent van den Autheur.
ICk onderschreven geve consent
ende oorlof aen Hendrick Aerts-
sens ,
boeck-verkooper tot Antwer-
pen / om te moghen drucken mijnen
Boeck ghenaemt Pia desideria,
overgheset in de Nederlandtsche tale
door den Eerw. Heere I. de Harduyn ,
Pastoor tot Auweghen. Actum in
Brussel desen 9. Nou. 1628.

Hermannus Hugo.

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.