author Worp, J.A.
main title 'De bronnen van den Trou-ringh van Cats.'
short title Worp, Bronnen van den Trou-ringh
in Noord en zuid. Tijdschrift ten dienste van onderwijzers bij de studie der Nederlandsche taal- en letterkunde, Date: 1897; Volume: 20; pp: 39-66


References to this book in the EPU editions, grouped by book: