author Witstein, Sonja F.
main title Bronnen en bewerkingswijze van de ontleende gedeelten in Rodenburghs Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619)
sub title Het Proza-betoog en de Emblemata
short title Witstein, Rodenburghs Eglentiers Poëtens Borst-weringh
in Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks., 27/1964/6/224-336


References to this book in the EPU editions, grouped by book: