author Witsen Geysbeek, P.G.
main title Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters
sub title Bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt
short title Witsen Geysbeek, Biographisch woordenboek
editor Harderwijk, K.J.R. van
editor Schotel, G.D.J.
place Amsterdam
date 1821-1827
extent: Zes dln
website http://www.dbnl.org/tekst/wits004biog00/