author Waterschoot, W.
main title De 'Poeticsche werken' van Jonker Jan van der Noot
short title Waterschoot, Jan van der Noot
place Gent
date 1975
extent: Drie dln.


References to this book in the EPU editions, grouped by book: