author Warners, J.D.P.
main title 'Al sietmen de luy men kentse daarom niet.'
short title Warner, Als sietmen de luy
in Spiegel der letteren, Date: 1972; Volume: 14; pp: 113-131