author Visscher, Anna Roemers
author Montenay, Georgette de
editor Schinkel, A.D.
main title Honderd christelijke zinnebeelden
sub title Naar Georgette de Montenay
short title Visscher, Honderd christelijke zinnebeelden
place 's Gravenhage
date 1854
description Edition of Anna Roemers Visscher's translation of the epigrams in Emblèmes ou devises chrestiennes . Edited with De Montenay's original epigrams. No pictures.