author Verkruijsse, P.J.
main title Het boekenmecenaat in de zeventiende eeuw.
short title Verkruijsse, Boekmecenaat
in De zeventiende eeuw, Date: 1990; Volume: 6; pp: 137-143