author Brune, J. de
short title Johan de Brune de Oude
main title Johan de Brune de Oude (1588-1658). Een Zeeuws literator en staatsman uit de zeventiende eeuw
editor Verkruijsse, P.J.
place Middelburg
date 1990


References to this book in the EPU editions, grouped by book: