author Vekeman, H.
main title Jezus en de ziel: een nabloei van de Rijnlandse mystiek?
short title Vekeman, Jezus en de ziel
in De Nieuwe Taalgids, 73/1980/2/142-156