author Vekeman, H.
short title Vekeman, Tussen essentie en existentie
main title 'Jezus en de ziel': Jan Luyken tussen essentie en existentie
in Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 95/1979/3/177-203 95/1979/4/297-322