author Vaeck, Marc van
main title De 'Gulden Eeuwe' bij Roemer Visscher geketend
short title Van Vaeck, De ’Gulden Eeuwe’
in Uut goeder jonsten, Date: 1984; pp: 99-113


References to this book in the EPU editions, grouped by book: