author Unger, W.S.
main title Catalogus van den historisch-topografischen atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
short title Unger, Catalogus
place Middelburg
date 1940