author Suringar, W.H.D.
main title Over de Proverbia Communia, ook Proverbia Seriosa geheeten, de oudste verzameling van Nederlandsche spreekwoorden
short title Suringar, Over de Proverbia
place Leiden
date 1864