author Stoett, F.A.
main title Nederlandse spreekwoorden en gezegden: verklaard en vergeleken met die in het Frans, Duits en Engels
short title Stoett, Nederlandse spreekwoorden
editor Kruyskamp, C.
edition Negende, geheel herziene en zeer vermeerderde druk
place Zutphen
date 1974