author Smits-Veldt, Mieke B.
author Luijten, Hans
main title Nederlandse pastorale poëzie in de zeventiende-eeuw
sub title verliefde en wijze herders
short title Smits-Veldt, Nederlandse pastorale poëzie
in Brink, Het gedroomde land, Date: 1993