author Smit, W.A.P.
main title Aantekeningen bij het proza van Cats
sub title Verslag van een mislukte verkenning
short title Smit, Aantekeningen
in Aandacht voor Cats, pp: 74-94


References to this book in the EPU editions, grouped by book: