author Sluijter, Eric J.
main title Belering en verhulling?
sub title Enkele 17de-eeuwse teksten over de schilderkunst en de iconologische benadering van Noordnederlandse schilderijen uit deze periode
short title Sluijter, Belering en verhulling?
in De Gouden Eeuw in honderd artikelen
website http://www.dbnl.org/tekst/slui007bele01/slui007bele01_001.htm