author Sivirsky, A.
main title 'De Nederlandse emblemata van de Hongaar Sambucus: de eerste Nederlands-Hongaarse dichtbundel.'
short title Sivirsky, De Nederlandse emblemata
in Ons erfdeel, Date: 1981; Volume: 24; pp: 729-736