author Seth, Lennart
main title Vermeer och van Veen's " Amorum emblemata ".
short title Seth. Vermeer och Van Veen
in Konsthistorisk tidskrift, 1980/49
note (with English summary)