author Selm, B. van
main title Inzichten en vergezichten
sub title Zes beschouwingen over het onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel
short title Van Selm, Inzichten en vergezichten
editor Goinga, H. van
editor Hoftijzer, Paul G.
editor Verkruijsse, P.J.
place Amsterdam
date 1992


References to this book in the EPU editions, grouped by book: