author Selm, B. van
main title '... te bekomen voor een Civielen prijs.' De Nederlandse boekprijs in de zeventiende eeuw als onbekende grootheid
short title Van Selm, ... te bekomen voor een Civielen prijs
in De zeventiende eeuw, Date: 1990; Volume: 6; pp: 98-116


References to this book in the EPU editions, grouped by book: