author Selm, B. van
main title Een menighte treffelijcke Boecken. Nederlandse boekhandelscatalogi in het begin van de zeventiende eeuw
short title Van Selm, Menighte treffelijcke Boecken
place Utrecht
date 1987
description Diss. Amsterdam.


References to this book in the EPU editions, grouped by book: