author Schrijvers, P.H.
main title Het lied van Iopas. Verbindingen van literatuur en natuurwetenschap in het Latijn
short title Schrijvers, Lied van Iopas
place Groningen
date 1978
description Inaugurele rede