author Schotel, G.D.J.
main title Het oud-hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw
short title Schotel, Oud-Hollandsch huisgezin
editor Ronge, H.C.
place Leiden
date s.a.
place Haarlem
date 1868
description Tweede, verbeterde en geïllustreerde uitgave
description Eerste druk