author Schenkeveld-van der Dussen, M.A.
main title Personage of persoonlijkheid
sub title Het ik in de Nederlandse lyriek van de 17de eeuw
short title Schenkeveld, Personage of persoonlijkheid
in Scholz, Ontdekking van het subject, Date: 1989; pp: 37-55


References to this book in the EPU editions, grouped by book: