author Schenkeveld-van der Dussen, M.A.
main title Cupido in de Nederlandse letterkunde van de renaissance
short title Schenkeveld, Cupido in de Nederlandse letterkunde
in Hermeneus, Date: 1975; Volume: 47; pp: 82-91