author Roosmalen-Mann, E. van
main title Cats' illustrator: Adriaen Pietersz. van de Venne.
short title Roosmalen-Mann, Cats’ illustrator
in Bulletin van de werkgroep historie en archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Date: 1978; Volume: afl. 28; pp: 8-25


References to this book in the EPU editions, grouped by book: