author Roever, N. de
main title Van vrijen en trouwen. Bijdrage tot de geschiedenis van oud vaderlandsche zeden
short title Roever, Vrijen en trouwen
place Haarlem
date 1891